prednosti za znamenitosti

Z audioguide predvajalnikom AGGp88  boste pritegnili še več obiskovalcev. Audioguide v velikosti kreditne kartice je avdio vodnik, ki ga obiskovalce kupi in obdrži za spomin. Na audioguide natisnemo vašo željeno sliko kakšne znamenitosti in vaša destinacija ime več možnosti, da bo postala še bolj prepoznavna.
Audioguide lahko kasneje uporabljajo kot predvajalnik glasbe in vas razkazujejo v svojem okolju. Lahko ga uporabljajo kot magnet za hladilnik. Lahko ga podarijo svojim prijateljem kot spominek.
Prednosti uporabe audioguide AGp8:

Dodatne možnosti uporabe: